نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

فعلا بم مد است !
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٢  
بم فعلا توی بورس است . مد شده همه حتی کسانی که کارشان ربطی به بم ندارد بروند بم و بيايند. صبر کنيد چهار روز ديگر که آبها از آسياب بيافتد آنوقت تازه بم تماشايی ميشود!
خدا ميداند چند وقت ديگر اوضاع بم چه شکلی است .بچه های يتيم...کودکان بی سربرست...سربرستان بی کودک !(که درد و داغ اينها کمتر از قبليها نيست) آدمهای گمشده
املاک بی صاحب...دعواهای حقوقی و دادگاه و...ارث و ميراث قر و قاتی...عزاداری و شيون هايی
گنگ و مبهم بر سر قبرهايی که در آن کسانی بنجاه تا بنجاهتا و صدتاصدتا بی غسل و کفن
توی گونی و بتو و قالی دفن شده اند..
بم يک ماه ديگر ديدنی است!
توضيح: خودم ميدانم بتو را با ب نمی نويسند ! ( آن حرف را بيدا نکردم ) !
علامت تعجب آخری مال *بيدا *بود !
کلمات کلیدی: