نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

قصه والنتين
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳  

ديروز يکی از رفقا گفت بی بی سی پرشين از تو نقل کرده که در باره روز والنتين چيزی

گفته ای ! من که اصلا چيزی يادم نمی آمد با تعجب مطلب را ديدم که نوشته محمد رهبر

بود ( از تحريريه روزنامه شرق ) و باز هر چه فکر کردم يادم نيامد !

محمد رضا زائری روحانی فعال در امور فرهنگی که در جناح محافظه کار قلمداد

ميشود زمانی پيشنهاد داده بود که روز ازدواج

حضرت علی و حضرت زهرا عليهما السلام به عنوان روز والنتين ايرانی انتخاب شود

اما از آن استقبال نشده بود !

مطلب را که خواندم خنديدم و يکی ديگر از رفقا که پرسيد تکذيب نمی کنی ؟

گفتم چقدر حوصله داری ...

با خودم فکر کردم اولا کسانی تکذيب را خيلی جدی می گيرند که خودشان را زيادی 

جدی می گيرند و ثانيا اگر قرار باشد بنشينم و مراقب باشم که اين و آن چه می گويند

تا من تکذيب کنم که زندگی ام تعطيل تر است ! و ثالثا مذهبی های سنتی که بعضا 

مرا اساسا ليبرال می دانند پس چه فرقی می کند چه بگويند ...و متجددين هم که

منتظر نيستند ببينند اين وسط يک آخوند چه می گويد و ...

اما وقتی آسيد علی ديشب در خاموشی هيات و بعد از روضه و منبرم موقعی که

داشتم بيرون

می آمدم گفت که در کامنت ها هم چيزی ديده قضيه برايم جدی شد

گفت کسی نوشته تو را خدا پای خدا و پيغمبر را وسط نکشيد ! ... ديدم انگار فرض اين

است که من واقعا چنين چيزی گفته ام و ...

برای همين تصميم گرفتم بنشينم و مفصلا در اين باره بنويسم ... ان شاء الله


کلمات کلیدی: