نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

بايد يک کاری...
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤  

صحبت از اين شد که بالاخره بايد برای موضوعات جديد از قبيل آزادی های اجتماعی وضعيت جوانان و ماهواره و حجاب و ... يک فکری بکنيم نه ميشود دست روی دست گذاشت و وضع موجود را تماشا کرد ( البته به قول طرف که گفته بود : ما کرديم وشد!  ميشود از همه چيز بی خبر بود و در عين حال برای مسائل مملکت هم تصميم گيری کرد و اوضاع را هم خيلی خوب و آرام ديد) و نه ميشود تسليم روند خطرناکی شد که دين و دنيا و هويت و فرهنگ و جامعه و ميراث کهن و گرانبهای ما را هدف گرفته و بر خلاف مسوولان ما و خودمان که با همه چيز شوخی داريم در دشمنی و توطئه اصلا شوخی ندارد ... توی دعوا هم که حلوا خيرات نمی دهند ... دشمن برای نابود کردن ما فرقی بين راست و چپ و سفيد و سياه قائل نيست  وقتی حرف آينده مملکت می شود بچه من همان سرنوشتی را دارد که بچه خانم همسايه و فرق هم نميکند که من نشسته ام دعای کميل می خوانم يا او دارد شبکه vox را نگاه ميکند (يا بالعکس!) و اين را هم ديگر نسل ما به خوبی فهميده که هيچ گروهی نميتواند ديگران را توی دريا بريزد! قرار است مثل آدم بنشينيم و برای مشکلاتمان راه حلی را پيدا کنيم که مطمئنيم وجود دارد


کلمات کلیدی: