نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

راستی شب قدر است ؟
ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤  

دارم می روم  امشب دانشگاه تبريز شب بيست و يکم را در جمع صميمی و با صفای دوستانی بگذرانم که پارسال هم چنين شبی مهمانشان بودم و برنامه احياء شان گويا بزرگترين مراسم در تبريز است . شب بيست و سوم هم دانشگاه يزد سخنرانی دارم . بر طبق قرائن روايی احتمال بسيار جدی هست که امشب شب قدر باشد ... يعنی راستی امشب است آن شبی که از هزار ماه برتر است ؟ راستی چقدر بايد زمان فشرده شده باشد در هر لحظه امشب ؟

دعا کنيم برای هم و يادمان باشد که به ما گفته اند وقتی دعا می کنيد با شک و ترديد دعا نکنيد...بلکه مطمئن باشيد خدا جوابتان را می دهد مثل کودک گرسنه ای که در آغوش مهربانی مادر از او غذا می خواهد و يقين دارد مادر حتی اگر ساعتی پيش اخم کرده باشد او را به خاطر خطايش گرسنه نخواهد گذاشت ...

آخر هرچه کودک بد باشد مادر همان مادر است ...

و اين کودک مگر جز او مادری دارد که به او پناه ببرد ؟

برای همه کودکان خطا کار دعا کنيم ...به درگاه آن مهر آفرين که در قيامت آشکار می شود بيشترين مهر مادرانه تنها قطره ای از اقيانوس رحمت و دلسوزی و محبت اوست...

او که خلق الانسان من علق ... انسان را از تعلق و دلبستگی و عشق آفريد ...


کلمات کلیدی: