نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

عظمت ايران اسلامي و نقش پنهان مقام معظم رهبري
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥  

پس از برگزاري مانورهاي مقدماتي نظامي در منطقه خليج فارس و اعلام مقتدرانه دستيابي ايران به فن‌آوري هسته‌اي هركس از زاويه‌اي به اين موضوع مي‌نگرد.

گاهي معادلات سياسي بين‌المللي و واكنش‌هاي جهاني مورد توجه قرار مي‌گيرد و گاه به افزايش قيمت نفت و مناسبات اقتصادي خاورميانه و منطقه اشاره مي‌شود. اما وقتي گرد و غبار ميدان اين حماسه بزرگ فرو بنشيند آنچه آرام آرام همه را به خود متوجه خواهد ساخت عظمت و عزت ايران اسلامي به  عنوان گرانبهاترين حاصل تدبير و درايت رهبر انقلاب خواهد بود.

ارزشمندترين دستاورد هر پيشوا و رهبر و امير و حاكم براي قوم و قبيله و ملت خود عزت و عظمت است كه اگر حاصل شود همه ارزش‌هاي ديگر را در خود خواهد داشت.

امروز نسل ما به تاريخ مي‌نگرد و خاطرات پدران خود را مرور مي‌كند كه حاكمان و اميراني گاه شرم‌آفرين و حسرت‌زا داشته‌اند. تاريخ ايران سلاطين و پيشواياني را تجربه كرده است كه جز در مواردي اندك شمار، عزت ملت و عظمت مملكت را هزينه خود كرده‌اند؛ كساني كه گاه به خاطر ناتواني‌هاي شخصيتي، گاه به خاطر منافع فردي، گاه به دلايل آشكار و پنهان ديگر نخستين چيزي كه فدا كرده‌اند، اين موضوع حياتي و گرانبها بوده است.

بهره نسل امروز از گذشته‌ها تنها خوانده‌ها و شنيده‌ها است اما هرگاه به ديده انصاف بنگرد، در آنچه سال‌هاي اخير با تمام وجود لمس كرده و در متن آن به سر برده، نشانه‌هايي روشن از فرزانگي و فداكاري يك پيشواي حكيم براي دستيابي ملت به سرافرازي خواهد ديد.

شايد مشكلات پراكنده و كمابيش جدي موجود چشم‌ها را تار كنند، اما واقع‌نگري و قضاوت منصفانه به اين نتيجه خواهد رسيد كه شرايط اجتماعي و سياسي داخلي و خارجي در چند سال اخير چنان پيچيده و گاه حساس بوده كه حتي بعضي صاحب‌نظران و كارشناسان نجات از بحران‌هاي خطرناك اين سال‌ها را تصوري خوش‌بينانه مي‌دانستند چه رسد به اينكه كشور و ملت ما بخواهد پس از طي اين گردنه‌هاي دشوار ادعاي گردن‌افرازي و دشمن افروزي داشته باشد. نسل امروز شايد روزگار خفت و خواري هويت ايراني را در كنار مدعيان قدرت و ثروت جهان به خاطر نياورد اما زبان تاريخ از بيان اين حقيقت خاموش نيست كه ايراني گمنام و سرافكنده و غريب روزگاران گذشته خود را در جمع همگنان كمتر و فروتر مي‌ديد و اگر به قدر و قيمت وجود خود باور مي‌داشت نمي‌توانست سر برافرازد و در ميان توهم غالب سالاري ديگران قامت راست كند.

امروز اما همان ايراني نه تنها خود را خوار و فرودست نمي‌بيند، بلكه قاطعانه‌ ايستاده تا آنچه شايسته و سزاوار آن است به دست آوردن و بدون آنكه زور بگويد، تسليم زور نباشد.

از اين دستاورد گرانبها همه بهره مي‌برند، هم آنان كه رهبر  انقلاب را در تعقيبات نماز خود دعا مي‌كنند و هر روز براي سلامتي ايشان صدقه مي‌دهند و هم آنان كه هنوز به هزار و يك دليل از جمله رفتارهاي نادرست چون مني كه گاه حتي منصوب يا منسوب ايشان هستيم، رابطه عاطفي و اعتقادي چندان قوي با ايشان ندارند. ملت ما در سال پيامبر اعظم، عظمت و عزتي را تجربه مي‌كند كه پيشينيانش كمتر حلاوت آن را چشيده‌اند.

مي‌دانيم كه اين دستاورد حاصل عوامل متعدد است: پيروي ملت ما از اسلام ناب محمدي، نفس گرم و جان پاك امام‌خميني، خون مقدس شهيدان، پايداري و ايستادگي انقلابي مردم و ... در اين ميان برجستگي‌ نقش پنهان مقام معظم رهبري در شرايط حساس امروز چنان است كه بيش از همه عوامل بايد آن را قدر شناخت و سپاس گزارد.

 


کلمات کلیدی: