نمایندگی مجاز

قدم کلیک‌هایتان بر چشم

جان سرگردان
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦  

از روزهای شعر و زمزمه سالها گذشته و اگر این روزها در آشفتگی حال و کارم چیزی بنویسم محض سرگرمی است و اینجا هم اگر می آورم جز برای یادگار ماندنش خاصیتی شاید نداشته باشد مخصوصا که دیگر نه فرصت شعر خواندن هست و نه در این محیط زبان های مختلف فارسی مان قامت و  استقامتی دارد ...ابیاتی پریشان است که به مصداق المال یشبه صاحبه ! به حال و روز خودم می ماند... اگر روزی تجزیه اش بد نبود و مرده شوی فقط باید برای ترکیبش به دردسر می افتاد ! حالا دیگر مثل خودم نه تجزیه اش دل می برد و نه ترکیبش قابل تحمل است ...خودم می دانم!

 جان سرگردان من این سو پرید آن سو پرید...                                                                    روزی اینجا پا نهاد و یک شب آنجا سر کشید                یک دم از گفتار شیخ آرامش و نیرو گرفت ...                                                            یک  ره  از  دیدار  سید  جلوه ی  جانانه  دید                 در نگاه این و آن   در جستجوی   یار  بود...                                                                  زین سبب امروز دل می داد و  فردا  می برید                    با پریشانی پی گم گشته ای می رفت و  باز...                                                                 با پشیمانی   پی   یک  راه    دیگر  می دوید                   راه اگر تاریک می شد بود امیدش بوبصیر ...                                                                مرکبش گر می شکست امداد غیبی می رسید                   جان سرگردان من این جان سرگردان من...                                                                                         کس نمی داند چه  در این آمد و شد ها  کشید                    همچنان این جان سرگردان پریشان می رود...                                                            تا مگر روزی شود  او را  رخ جانان  پدید                  بنگرید این سوی و آن سو هر کجا بنشسته اید ...                                                            هان رفیقان !  هیچکس آیا چنین جانی ندید ؟ 

                                      ( بهمن 86)


کلمات کلیدی: