امروز عصر در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سخنرانی داشتم .
جلسه خوبی بود و برگزار کننده اش انجمن اسلامی ولی در طول سخنرانی عده ای از جماعت
که یک آخوند را تنها گیر آورده بودند یکریز نچ نچ کردند و ...
من که از رو نرفتم و صحبتم را تمام کردم اما خیلی دلم می خواست با همان ها حرف بزنم .
حیف که توی جلسه نمی شد و به حساب این می گذاشتند که به من برخورده و ...

/ 0 نظر / 13 بازدید